mobirise builder

PROGRAM:

9:00 - 10:30 - Rejestracja uczestników

10:30 - BIEG Z JAJKIEM - bieg dzieci najmłodszych do lat 10
10:45 - SZTAFETA PRO I
11:25 - SZTAFETA PRO II
12:00 - BIEG MŁODZIEŻOWY - na dystansie 400 m młodzieży do lat 15
12:15 - NORDIC WALKING
12:50 - ZAKOŃCZENIE - wręczenie medali, pucharów i losowanie nagród

Podczas Sztafety planowane są występy młodzieżowych zespołów z Wałcza.
Zamki dmuchane, wata cukrowa dla dzieci.
Odbędzie się zbiórka pieniędzy Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych UŚMIECH.

UWAGA !!!
OPŁATY STARTOWE (30 zł - drużyna) dokonujemy przed biegiem  i ZOSTANĄ przekazane STOWARZYSZENIU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH"

Zarejestruj swoją drużynę

POZOSTAŁO

REGULAMIN

bIEG Z JAJKIEM

W biegu mogą wziąć udział dzieci od 0 do 10 lat. Dzieci do udziału w biegu zgłaszają prawni opiekunowie w dniu zawodów. Udział dzieci nie wymaga opłaty startowej.
Bieg odbywa się na dystansie 80 metrów z łyżką i jajkiem. Jeśli jajko upadnie, dziecko, musi je podnieść i umieścić na łyżce i kontynuować bieg.
Nie ma przegranych, każde dziecko otrzyma pamiątkowy medal i jajko ;-)

SZTAFETA PRO (czas biegu 30 minut)

Do biegu mogą zgłasić się zespoły 5-osobowe. Opłata startowa za zespół wynosi 30 zł. Suma wieku zawodników każdego zespołu (sztafety) musi wynieść minimum 150 lat. Każda sztafeta w swoim składzie musi posiadać zespół 3+2 (3 mężczyzn i 2 kobiety lub 2 mężczyzn i 3 kobiety) przy czym drużyna z przewagą kobiet otrzymuje bonus w postaci jednego okrążenia, natomiast drużyna z osobą niepełnosprawną otrzymuje bonus w postaci dwóch okrążeń.

Drużyna musi posiadać kapitana, który zgłasza skład drużyny najpóźniej do 20 kwietnia 2017 roku, podając imię i nazwisko każdego uczestnika, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania.

Dodatkowo każdy musi w dniu zawodów przedstawić oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie lub podpisać na miejscu stosowne oświadczenie. Każdy musi posiadać w dniu zawodów (dotyczy SZTAFETA PRO) dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem! Każdy zespół może posiadać dowolną nazwę własną. Nazwiska/składy wszystkich drużyn oraz miejsca
z uzyskanym wynikiem będą publikowane w prasie i na portalach organizatorów.
Kapitan każdej drużyny decyduje o kolejności zmian w drużynie i przebiegniętych okrążeniach. Każdy członek drużyny po pokonaniu minimum jednego okrążenia i przekazaniu pałeczki sztafetowej kolejnemu członkowi drużyny ma prawo powrotu na bieżnie w kolejnych zmianach. Liczba zmian/powrotów na bieżnie nie jest ograniczona! Zmiana aktualnie biegnącego zawodnika z drużyny na kolejnego następuje po dokonaniu minimum jednego pełnego okrążenia i przekazaniu kolejnemu zawodnikowi pałeczki sztafetowej, w specjalnie wyznaczonej strefie zmian. W przypadku zasłabnięcia lub kontuzji zawodnika, drużyna ma prawo kontynuować współzawodnictwo bez jednego ze swoich zawodników. W takim wypadku istnieje możliwość wymiany zawodnika w każdym miejscu na bieżni. Zawodnik wykluczony z biegu nie ma prawa powrotu na bieżnie. Jeżeli sędziowie zawodów stwierdzą, iż kontynuowanie rywalizacji przez któregokolwiek z zawodników drużyny stanowi ryzyko dla jego zdrowia podejmują decyzje o zakończeniu biegu przez ww. zawodnika. Wówczas drużyna kontynuuje bieg bez niego. Osoba ta nie ma prawa powrotu na bieżnie!
Kapitanowie drużyn są zobowiązani wziąć udział w odprawie, która odbędzie się o godz. 10:30.

NORDIC WALKING (czas chodu 20 minut)

Do biegu mogą zgłasić się zespoły 5-osobowe. Opłata startowa za zespół wynosi 30 zł.

Drużyna musi posiadać kapitana, który zgłasza skład drużyny najpóźniej do 20 kwietnia 2017 roku, podając imię i nazwisko każdego uczestnika, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania.

Sztafeta NORDIC WALKING nie ma ograniczeń wiekowych, a młodzież niepełnoletnia (od lat 16) może wziąć udział w sztafecie po okazaniu zezwolenia na udział od prawnych opiekunów.

Dodatkowo każdy musi w dniu zawodów przedstawić oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie lub podpisać na miejscu stosowne oświadczenie.

Kapitan każdej drużyny decyduje o kolejności zmian w drużynie i przebiegniętych okrążeniach. Każdy członek drużyny po pokonaniu minimum jednego okrążenia i przekazaniu pałeczki sztafetowej kolejnemu członkowi drużyny ma prawo powrotu na bieżnie w kolejnych zmianach. Liczba zmian/powrotów na bieżnie nie jest ograniczona! Zmiana aktualnie biegnącego zawodnika z drużyny na kolejnego następuje po dokonaniu minimum jednego pełnego okrążenia i przekazaniu kolejnemu zawodnikowi pałeczki sztafetowej, w specjalnie wyznaczonej strefie zmian. W przypadku zasłabnięcia lub kontuzji zawodnika, drużyna ma prawo kontynuować współzawodnictwo bez jednego ze swoich zawodników. W takim wypadku istnieje możliwość wymiany zawodnika w każdym miejscu na bieżni. Zawodnik wykluczony z biegu nie ma prawa powrotu na bieżnie. Jeżeli sędziowie zawodów stwierdzą, iż kontynuowanie rywalizacji przez któregokolwiek z zawodników drużyny stanowi ryzyko dla jego zdrowia podejmują decyzje o zakończeniu biegu przez ww. zawodnika. Wówczas drużyna kontynuuje bieg bez niego. Osoba ta nie ma prawa powrotu na bieżnie!
Kapitanowie drużyn są zobowiązani wziąć udział w odprawie, która odbędzie się o godz. 10:30.

bIEG MŁODZIEŻOWY

W biegu mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 10-15 lat. Dzieci do udziału zgłaszają rodzice w dniu zawodów. Udział nie wymaga opłaty startowej.
Bieg odbędzie się na dystansie 400 metrów (jednego okrążenia stadionu).
Wszyscy otrzymają pamiątkowe medale!

adres

Stadion Miejski Wałcz


MOSiR Wałcz ul. Chłodna 12

phone

67 258 40 56

email

biuro@mosir.walcz.pl